Basisaanbod

Binnen type basisaanbod bieden we onderwijs op maat aan voor kinderen met ernstige leermoeilijkheden of leerstoornissen die mits redelijke aanpassingen niet kunnen aansluiten in het gewoon lager onderwijs.

Met de juiste begeleiding en aanpassingen proberen we de kinderen te ondersteunen om zich te ontplooien tot zelfstandige personen.

Momenteel zijn er vier klassen in de onderbouw, vier klassen in de middenbouw en drie klassen in de bovenbouw.

We werken zoveel mogelijk op het niveau van het kind. Daarom differentiëren we op verschillende vlakken. Voor de lessen rekenen, lezen, taal en spelling werken we met niveaugroepen. Binnen die niveaugroep kan er nog gedifferentieerd worden. 

We werken met verschillende hulpmiddelen: Alinea (lezen en spelling), tafelkaart, splitskaart, rekenmachine,… Zo kan elk kind op zijn/haar tempo en niveau ontwikkelen tot een zelfstandig persoon.

Naar top