Partners

Om je kind zo goed mogelijk te ondersteunen werken we mogelijks samen met andere diensten. 

Vrijwilligers

Op onze school komen er regelmatig vrijwilligers helpen. Dit zowel bij activiteiten als bij het leesprogramma Bouw!.

Oudercomité

Het oudercomité van de school komt elk jaar enkele keren samen. Bij activiteiten zorgen ze regelmatig voor wat lekkers. 

Middag- en busbegeleiding

CLB

Het CLB ondersteunt onze school op vier domeinen:

  • leren en studeren
  • onderwijsloopbaan
  • psychisch en sociaal functioneren
  • preventieve gezondheidszorg

https://www.clb-kempen.be/

Sociale dienst

Om de drempel naar hulpverlening voor ouders te verlagen, hebben we als school een rechtstreeks aanspreekpunt bij de sociale dienst.

Tessa Verwimp, maatschappelijk werkster, Ouders kunnen bij haar terecht met vragen over studietoelagen en schoolkosten, maar ook voor onder meer vrijetijdskorting, het aanvragen van huursubsidies, doorverwijzing voor juridisch advies en andere financiële ondersteuning.

Tessa is ook rechtstreeks bereikbaar via 0471 61 54 74 
of tessa.verwimp@gemeentemol.be.

Ondersteuningsnetwerk NOA 

https://www.noahelpt.be/

De witte mol

Naar top