Opvang

De kinderen van het basisaanbod kunnen terecht op de speelplaats vanaf 8.15 uur. De kinderen van de type 2-klassen worden opgevangen in de klas. Om 8.30 uur starten de lessen. 

De lessen eindigen om 15.10 uur, er is opvang door de leerkrachten tot 15.20 uur. 
Op woensdag eindigen de lessen om 12.10 uur en is er opvang tot 12.20 uur.

Voor- en naschoolse kinderopvang

De kinderen van onze school kunnen terecht op de kinderopvang 'het Krekeltje'. Deze bevindt zich op de terreinen naast onze school. 
Je kan je kind hiervoor inschrijven via hun website. 

Op de website van gemeente Mol vind je meer info over de buitenschoolse kinderopvang.

Naar top