Zorg op school

Op onze school hebben we heel wat ondersteunende leerkrachten en therapeuten die in de klas meehelpen om onderwijs op maat aan te bieden. 

Deze leerkrachten werken zowel individueel als in groep. Tijdens overleg wordt er gekeken of je kind nood heeft aan extra ondersteuning.

Logopedisten 

De logopedisten werken zowel ondersteunend, in kleine groepjes en individueel met de kinderen. 
 
Hun aandacht gaat vooral naar:

 • taalontwikkeling
 • lezen
 • spelling
 • spraakontwikkeling

Blio leerkracht

De blio leerkracht begeleidt kinderen individueel of in kleine groepjes op vlak van rekenen.

Kinesisten en ergotherapeut

De kinesisten en ergotherapeut werken zowel ondersteunend, in kleine groepjes en individueel met de kinderen.

Hun aandacht gaat vooral naar:

 • motoriek
 • schrift
 • ruimtelijke oriĆ«ntatie
 • zelfredzaamheid

Orthopedagoog

De orthopedagoog waakt over het sociaal emotioneel welbevinden van de kinderen. Dit door individuele gesprekjes met de kinderen te voeren.

Verpleegster

Bij de Type 2-klasjes krijgen de leerkrachten ook ondersteuning van een verpleegster.

Haar aandacht gaat vooral naar:

 • verschonen
 • eetmomenten
 • zelfredzaamheid
Naar top